Välkommen till K&R EDUCATION Malmö AB

Skräddarsyr utbildningar i entreprenörskap och det coachande förhållningssättet för skola, arbetsmarknad och näringsliv

K&R Education är ett utbildnings- och coachkonsultföretag som skräddarsyr utbildningar i entreprenörskap och det coachande förhållningssättet för skola, arbetsmarknad och näringsliv.
Grundarna är utbildade pedagoger och diplomerade coacher (ICF) med många års erfarenhet av utbildning, ledarskap, coachning och utvecklingsarbete i olika verksamheter.

Vi hjälper dig att lyckas

Vi gissar inte, vi tror inte, vi VET vad som skapar framgång på arbetsplatsen. Allt bygger på genomtänkta studier och beprövade pedagogiska metoder och verktyg, därför kan vi leverera konkreta utbildningar.

Våra erbjudanden

Det vi erbjuder är föreläsningar, workshops och processutbildningar i entreprenörskap och det coachande förhållningssättet utspridda på ett antal dagar inom olika områden för skolan, arbetsmarknad och näringsliv.